Etikoterapia

Etikoterapia pomáha človeku zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, k vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom. Proces je možné podporiť liečivou silou potravy a bylín. Týmto spôsobom sa otvorí cesta k uzdravujúcej, samoobnovujúcej energii ľudského tela, klient získava vnútornú vyrovnanosť, harmóniu, pokoj v duši a radosť zo svojho života.

Na sedeniach vediem klientov k tomu, že pri psychickej a fyzickej nepohode treba hľadať podstatu problému. Problémy bývajú prejavené ako: choroby, somatické prejavy tela, psychické problémy, hlavne rôzne prejavy strachov, vzťahové nedorozumenia, neschopnosť uplatnenia sa, depresie, pocity nešťastia. To je často dopad nespracovaných uložených emócií: neodpustenie, nepoznanie, nevnímanie seba, teda nemožnosť vnímať a poznať iných. Čisto ľavohemisférové, programové myslenie a strácanie sa v domnienkach a konšpiráciách spôsobuje trýznenie sa vlastnými emóciami, neschopnosť otvoriť sa láske. Na fyzickej úrovni je to prejavené nevnímaním skutočnej potreby svojho tela, napríklad človek prijíma aj úplne škodlivé jedlo a celú zodpovednosť za svoje prežívanie odovzdá do rúk iným. To všetko spôsobuje fyzickú a psychickú disharmóniu, nevyrovnanosť a rôzne závislosti.

Problém, bolesť, nepohoda, slabosť. Všetko je dôsledok a zároveň prejav energetického deficitu človeka. Človek je svojou podstatou energeticko-informačný systém. Je teda závislý na energii, na jej množstve a kvalite, teda na vlastnom vibračnom kmitočte. Etikoterapia pomáha nájsť cestu k sebe, naučí vziať život, vlastnú energiu, do svojich rúk a tak prevziať úplnú zodpovednosť za svoj život. Vrátiť sa k svojmu prirodzenému stavu, mať v sebe pokoj, mier v duši, s oslobodeným srdcom a čistou mysľou vnímať lásku ako podstatu bytia.

Osobné konzultácie poskytujem pondelok až štvrtok v Bratislave, v piatok a sobotu v sídle OZ - v Nemčiciach.