Navštívte nás:

Naše sídlo:

Prevádzka v Bratislave a v Nemčiciach:

" width="625" height="308" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

E-mail: bea@m3d.sk

Telefonicky: 0905 444145

Za O.Z. Vzájomnosť:
Štatutárny zástupca: Mgr. Marcela Šípošová
e-mail: vzajomnost@m3d.sk tel.č.: 0948 733 965

IBAN: SK59 5600 0000 0091 0569 7001

IČO: 36110710