Navštívte nás:

Naše sídlo:

Prevádzka v Bratislave:

E-mail: bea@m3d.sk

Telefonicky: 0905 444145

IBAN: SK59 5600 0000 0091 0569 7001

IČO: 36110710